Kurs rysunku i malarstwa

Jednym z głównych celów pracowni jest przybliżenie różnych umiejętności wypowiedzi wizualnej. Podstawą jest tu niewątpliwie umiejętność swobodnego posługiwania się rysunkiem i malarstwem.

Poprzez odbywające się kursy chcemy pomóc w zdobyciu odpowiedniego warsztatu. Każdy z kursantów ma szansę rozwinąć swoje umiejętności manualne i warsztatowe, oraz zrozumieć zasady budowania wypowiedzi artystycznej pod względem formy jak i treści. 

Oprócz kadry i przestrzeni wyróżnia nas również mniejsza ilość osób w grupie (maksymalnie 8 osób na raz!), co zapewnia odpowiednią ilość uwagi oraz sprecyzowane, indywidualne korekty!

 

 

 

 

 

 

 

Cennik:

karnet miesięczny - 4 zajęcia 4 godzinne  // 340 zł

(zajęcia do wyboru w środy lub piątki)

karnet miesięczny "ekstra" - 8 zajęć 4 godzinnych  //  550 zł 

(zajęcia w każdą środę i piątek)

Cennik:

karnet miesięczny

- 4 zajęcia 4 godzinne (16h) // 340 zł

karnet trzymiesięczny

- 12 zajęć 4 godzinnych (48h) //  980 zł 

karnet półroczny

- 24 zajęcia 4 godzinne // 1850 zł

Paweł Jaskuła - absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na wydziale malarstwa i rysunku. W czasie studiów w latach 2015-2017 pełnił funkcję asystenta w pracowniach prof. Józefa Walczaka oraz dr hab. Wojciecha Gorączniaka. Czterokrotny laureat stypendium rektora UAP dla najwybitniejszych studentów. Nominowany do nagrody Market Art organizowanej przez Stary Browar. Czterokrotnie nominowany do nagrody artystycznej Nowy Obraz/ Nowe spojrzenie. Nominowany do nagrody fundacji Trzy Mosty w Warszawie w 2015, oraz zdobywca głównej nagrody w 2016 roku w tymże konkursie. Uczestnik rezydencji artystycznej organizowanej przez fundację Marka Marii Pieńkowskiego w 2016.

W   2017  roku  ukończył  studia  magisterskie   na   Uniwersytecie  Artystycznym
w Poznaniu z oceną celującą za pracę dyplomową pod tytułem ETHER zrealizowaną pod opieką prof. Andrzeja Zdanowicza, oraz, pod opieką prof. Marty Smolińskiej, za pracę teoretyczną „Światło jako architekt świata. "Diaphanum jako mediator między fizyką na metafizyką”, za którą to pracę został nominowany do najlepszej pracy teoretycznej na UAP w roku 2016/2017.

W swej twórczości zajmuje się pojęciem diaphanum oraz autorskim zagadnieniem atmosferyki, które określa, jako równoległa historyczno-emocjonalna przestrzeń; metafizyczne uderzenie
nasiąkniętej przeszłością codzienności.

Na co dzień śmieszek.

https://www.facebook.com/PFJaskula/

Prowadzący:

Media Społecznościowe

W kilku słowach o tym co robimy

RAKLA to otwarta pracownia artystyczna, promująca technikę druku litograficznego, miejsce w którym odbywają się różnego rodzaju warsztaty artystyczne oraz kurs rysunku i malarstwa. 

Odkwaszając kamień litograficzny rozcieńczonym kwasem octowym, można spodziewać się niefajnych smug.

Przydatne informacje